Že deset let grajskih večerov!

Deset let je minilo, da. Desetič boste lahko letos spremljali Grajske večere v Ribnici, ki se, razumljivo, odvijajo v Gradu. Na začetku nas je malo sedelo pod vedrim nebom, zelo hitro pa vse več, dokler niso številke letno dosegale med 8. in 10.000 obiskovalci. V dveh poletnih mesecih se na grajskem odru vsak petek nizajo zelo kakovostne prireditve raznih kulturnih zvrsti. Obisk je navdušujoč, občinstvo ponese nastopajoče v zvezde in energija, ki se ustvarja, slovi daleč naokrog. Vsi bi želeli tu ponovno nastopati, nastopajoči kličejo, ali bi jih lahko umestili v aktualni program. To je bera desetih let in trud Turističnega društva Ribnica, ki si je skozi leta zagotovil dovolj veliko podporo sponzorjev, da tako velik projekt izvede, kot je treba.

Letos začenjamo 6. julija 2018 ob 20. uri. Tako kot pred desetimi leti, bo ponovno nastopil Aljaž Vesel. Tenorist, ki je v tem času dosegel mednarodno veljavo. Pred kratkim je pritegnil v ribniško cerkev preko 550 ljudi - da solist klasičnega petja tako pritegne in potegne, je v slovenskem prostoru redkost.

Pridite že na prvega!

In nato na drugega in tretjega in na vse, kar vam ponujamo v Grajskih večerih 2018!

Vstop prost, ker so nam to omogočili naši sponzorji.